Tập Lái
18/9/17
44
2
8
34
Xe 7C bây giờ đang chiếm ưu thế vậy nên lexus ra con xe này là quá hợp lý
 
Hạng B1
25/2/20
50
1
8
31
Toy đúng là biết nhìn xa trông rộng cho ra mắt cả xe điện nữa
 
Tập Lái
26/2/20
35
1
8
33
Nhìn trên ảnh thôi đã thấy chất lừ rồi k biết bên ngoài thì còn đẹp thế nào nữa?