Hạng C
20/10/17
942
83
28
36
Tiếp tục nâng cấp full 9 loa Mark Levinson cho Chevrolet Colorado.

Nâng cấp âm thanh Chevrolet Colorado


Xe này đã theo dõi bài viết của Hiếu Audio Mark từ lâu, nay ghé độ âm thanh cho xế yêu của mình.

Vài hình ảnh các anh xem chơi.
IMG_20211115_123115.jpg
IMG_20211115_123208.jpg
IMG_20211115_123553.jpg
IMG_20211115_123534.jpg
IMG_20211115_142530.jpg
IMG_20211115_142554.jpg
IMG_20211115_142607.jpg
IMG_20211115_133932.jpg
IMG_20211115_143126.jpg
IMG_20211115_143136.jpg
IMG_20211115_143146.jpg
IMG_20211115_145832.jpg
IMG_20211115_145939.jpg
IMG_20211115_145955.jpg
IMG_20211115_150331.jpg
IMG_20211115_151739.jpg
IMG_20211115_151743.jpg
IMG_20211115_151501.jpg
IMG_20211115_151518.jpg
IMG_20211115_151603.jpg

☎ Hiếu 0977360086
Chuyên loa amplifer tháo xe sang.
Fanpage: Loa xe hơi
YouTube
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: hoang244