Tập Lái
10/6/22
1
1
3
22
Virus SARS-CoV-2 luôn biến hóa khôn lường. Thế giới đánh giá biến hóa của virus với 5 tiêu chí. Trong đó có độ lây lan, tăng sức chịu đựng với vaccine, giảm hiệu quả điều trị cũng như chẩn đoán…

Qua theo dõi dịch bệnh COVID-19 sau 2,5 năm, ông Lân khẳng định:
“Bình thường đại dịch đi theo xu hướng tăng lây lan, giảm dần xu thế dịch, biến mất hoặc thành bệnh lưu hành. Tuy nhiên, SARS-CoV-2 biến hóa khôn lường. Chúng ta trải qua 5 đợt dịch, trong đó chủng Omicron có đến 5 biến thể phụ