Tập Lái
17/2/22
0
3
2
37
Tôi có một sở thích kì lạ..đó là thi thoảng vào facebook của người ta để xem đã chia tay chưa
 
Tập Lái
17/2/22
0
3
2
37
"Ước được một lần làm con trai để đi tán gái
Chứ mấy anh tán gái chán quá"