Hạng D
6/3/08
2.433
1.792
113
Sàigòn
Luật trật tự an toàn GTĐB 202x

Điều 24. Giao thông trên đường cao tốc

1.c) Không được cho xe chạy ở làn dừng xe khẩn cấp và phần lề đường.

Cấm chạy xe trên làn khẩn cấp, đã đưa vào luật?
*Ảnh minh họa
 
Last edited by a moderator:
  • Like
  • Haha
Reactions: sgnon and Thanh Van
Hạng D
6/3/08
2.433
1.792
113
Sàigòn
Điều 13. Vượt xe và nhường đường cho xe xin vượt

1. Vượt xe là tình huống giao thông mà xe đi phía sau di chuyển sang làn đường hoặc phần đường bên cạnh để lên trước xe phía trước, sau đó trở lại làn đường hoặc phần đường đã di chuyển ban đầu.

2. Khi vượt, chỉ được phép vượt một xe và phải vượt về bên trái theo chiều di chuyển, trừ các trường hợp sau đây thì được vượt về bên phải:
a) Khi xe phía trước có tín hiệu rẽ trái hoặc đang rẽ trái;
b) Khi xe điện đang chạy giữa đường;
c) Khi xe chuyên dùng đang làm việc trên đường mà không thể vượt bên trái được.

Cái này hay:

1. chạy làn bên phải mà vượt xe làn bên trái coi chừng lỗi vượt phải.
2. Phải thòi thòi thụt thụt vượt từng chiếc một, kkkk
 
Hạng D
6/3/08
2.433
1.792
113
Sàigòn
Điều 17. Dừng xe, đỗ xe

2. Xe đỗ trên đoạn đường dốc phải được chèn bánh và đánh lái về phía lề đường.

Cục chèn lên giá!

Nhưng thay đổi này thì chuẩn:

3. Người điều khiển phương tiện khi dừng xe, đỗ xe trên đường phải thực hiện các quy định sau đây:
a) Có tín hiệu báo cho người điều khiển phương tiện khác biết khi vào vị trí dừng xe, đỗ xe;
 
Hạng D
6/3/08
2.433
1.792
113
Sàigòn
4. Người điều khiển phương tiện không được dừng xe, đỗ xe tại các vị trí sau đây:

d) Song song với một xe khác đang dừng, đỗ;

Quy định này mà không quan tâm đến độ rộng đường, loại đường như đường đôi... thì chết mịa.
 
Hạng F
7/8/14
7.112
7.068
113
56
4. Người điều khiển phương tiện không được dừng xe, đỗ xe tại các vị trí sau đây:

d) Song song với một xe khác đang dừng, đỗ;

Quy định này mà không quan tâm đến độ rộng đường, loại đường như đường đôi... thì chết mịa.
Cái này Luật GTĐB 2008 cũng có rồi nhé thớt. Chắc chưa đọc ...:)
 
  • Like
Reactions: Honda 67
Hạng F
7/8/14
7.112
7.068
113
56
Điều 13. Vượt xe và nhường đường cho xe xin vượt

1. Vượt xe là tình huống giao thông mà xe đi phía sau di chuyển sang làn đường hoặc phần đường bên cạnh để lên trước xe phía trước, sau đó trở lại làn đường hoặc phần đường đã di chuyển ban đầu
Phần đường bên cạnh là sao ta? Lại khó hiểu, sẽ gây tranh cãi vụ này.
2. Khi vượt, chỉ được phép vượt một xe và phải vượt về bên trái theo chiều di chuyển, trừ các trường hợp sau đây thì được vượt về bên phải:
a) Khi xe phía trước có tín hiệu rẽ trái hoặc đang rẽ trái;
b) Khi xe điện đang chạy giữa đường;
c) Khi xe chuyên dùng đang làm việc trên đường mà không thể vượt bên trái được.

Cái này hay:

1. chạy làn bên phải mà vượt xe làn bên trái coi chừng lỗi vượt phải.
2. Phải thòi thòi thụt thụt vượt từng chiếc một, kkkk
Chạy làn bên phải đâu được xem là vượt (xe làn trái) được? Đọc hiểu có vấn đề òi.