Tập Lái
4/8/22
24
2.038
78
Khu vực quanh Thủ thiêm ah
Cám ơn các anh chị.
 
Tập Lái
6/8/20
15
1.249
78
24
Hôm bữa em thấy có anh trong nhóm rao 1 miếng ở Trương Văn Bang mà hình như chỉ chưa tới 20 tỷ.