Tập Lái
27/2/20
20
20
0
34
hay quá a thớt ơi! Mấy cái này có từ năm 2013 rồi
chia sẻ có lý do, còn viêc có rồi thì chia sẻ làm gì :) vị trí đặt cam k ảnh hưởng đến radar của xe, vì đặt k vướng tầm mắt, lăp đặtj gọn gàng thâm mỹ, lý do đó đủ chia sẻ các bác lexus chưa bác
 
Tập Lái
27/2/20
20
20
0
34

Attachments