Hạng B2
7/3/07
387
935
93
HCM
Mình nghỉ khi nào có luật bắt buộc phải dán thẻ, không dán không cho đăng kiểm, chú nào lậu phí thì khi đi đăng kiểm sẽ bị thu đủ kèm theo một khoảng phạt thì lúc đó mới bỏ barie
 
Hạng D
28/8/19
4.418
7.047
113
Palm Beach, Florida, US
Mình nghỉ khi nào có luật bắt buộc phải dán thẻ, không dán không cho đăng kiểm, chú nào lậu phí thì khi đi đăng kiểm sẽ bị thu đủ kèm theo một khoảng phạt thì lúc đó mới bỏ barie
Cái này cũng ko được! Đó là quyền dân chủ. Cái phải nói là quản lý kìa.