Hạng B1
4/5/22
60
43
18
27
HR-V giá mà ổn thì cũng cạnh tranh gay gắt trong phân khúc đấy nhỉ.