10/5/17
1.358
1.161
118
Hôm rồi đi công tác miền Trung, em thuê 1 con MuX.
Ngồi băng ghế 2 thì tuyệt vời, êm ái, cách âm gầm tốt. Nhưng lái thì như c ứ t vì máy dầu rung và ồn quá.
 
Hạng B1
11/9/13
59
25
8
Xe này vừa miếng, mà đại lý ít quá, vùng thủ đô rộng vcdd mà có nhõn 4 cái đại lý