Hạng F
3/10/15
6.230
6.729
113
Gấp 10 lần giá Venezuela hiện tại em cũng cam lòng.
Ủa thế cái giá xăng ở nước lạm phát nhất thế giới kia chắc rất rất thấp luôn hả bác?
Vẫn nghe về sự nổi tiếng của giá xăng ở Venezuela trước nay.
 
Hạng D
20/2/12
1.161
1.587
113
Ủa thế cái giá xăng ở nước lạm phát nhất thế giới kia chắc rất rất thấp luôn hả bác?
Vẫn nghe về sự nổi tiếng của giá xăng ở Venezuela trước nay.
Gía xăng venezuela hiện tại nè bác:
0,02 USD/lít = 0,02 x 24.000 VND= 480 vnđ/ lít!
Tức chưa đến 500 đ/ lít ít hơn một tờ tiền lẻ của VN mà hiện nay hầu như ít thấy lưu hành!:D:p
https://www.globalpetrolprices.com/Venezuela/