Hạng F
29/10/14
7.715
9.406
113
Cái máy 1.5 bé tí mà ổng honda việt nam ổng cách âm khoang máy kiểu gì mà gào như con bán tải máy dầu
 
Tập Lái
8/4/20
7
1
3
Vẫn dùng CVT, không có máy dầu, AWD thì về hít khói Santafe tiếp nhé :cool: