Hạng F
29/10/16
8.894
12.646
113
Pháp
Morning cũ ok, chứ đời mới thì đắt quá nên nhiều người chê đó anh.
Hứa là sẽ mua ...xe cũ ....Sẽ có dịp đi thăm các bác OS ở xì gòn với chiếc nầy ....:):):)