Hạng B2
5/4/11
348
2.477
93
Khủng hoảng nguồn cung, hẹn lùi tháng 2 , 3 mới giao nhé các anh. Mình đặt Graphite Black , không biết đẹp không.