Mod Giao Thông
22/3/19
564
1.226
111
32
Từ ngày 1/10, Bộ GTVT không còn Tổng cục Đường bộ Việt Nam, thay vào đó là Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Đường cao tốc Việt Nam.

Tách Tổng cục Đường bộ Việt Nam thành Cục Đường bộ và Cục Đường cao tốc


Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Nghị định số 56/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải.

Theo nghị định, Bộ Giao thông vận tải là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không dân dụng trong phạm vi cả nước. Đồng thời bộ này có chức năng quản lý nhà nước các dịch vụ công theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, theo Nghị định, Bộ GTVT không còn Tổng cục Đường bộ Việt Nam mà tách thành Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Đường cao tốc Việt Nam.

Theo đề án do Bộ Giao thông Vận tải xây dựng, Cục Đường bộ cao tốc Việt Nam có 5 phòng là Tổ chức - Hành chính; Pháp chế - Thanh tra - An toàn; Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cao tốc; Kế hoạch - Tài chính và Quản lý đầu tư xây dựng. Bên dưới có ba Chi cục Quản lý đường bộ cao tốc 1, 2, 3 và Trung tâm Điều hành giao thông đường bộ cao tốc (ITS).

Tách Tổng cục Đường bộ Việt Nam thành Cục Đường bộ và Cục Đường cao tốc


Cục sẽ theo dõi, bảo trì, khai thác và quản lý nhà nước trên các tuyến cao tốc hiện có, gồm 209 km do Nhà nước đầu tư; 245 km theo hình thức BOT và khoảng 773 km do địa phương và Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đầu tư.

Cục Đường bộ Việt Nam có khối phòng ban tham mưu tương tự, thêm phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái; Khoa học công nghệ, Môi trường và Hợp tác quốc tế. Bên dưới có 7 chi cục là I, II, III, IV, V, VI và Chi cục Quản lý đầu tư xây dựng đường bộ.

Trong các đơn vị của Bộ GTVT, Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam có con dấu hình Quốc huy. Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam có các Cảng vụ trong cơ cấu tổ chức của Cục. Các Cảng vụ Hàng không, Cảng vụ Hàng hải và Cảng vụ Đường thủy nội địa là tổ chức hành chính tương đương Chi cục thuộc Cục thuộc bộ.

Như vậy, từ một tổng cục và 7 cục, sau khi sắp xếp, Bộ Giao thông Vận tải còn 8 cục.

Xem thêm:
 
  • Haha
Reactions: nta139
Hạng C
3/1/16
828
508
93
Tách rồi nhập, nhập rồi tách liên tục mà thấy có cải thiện được gì nhiều đâu.
 
Hạng D
20/2/12
1.161
1.587
113
Đang chính sách tinh giảm biên chế, mà cứ phình ra cục này, cục nọ....mắc mệt luôn!
 
Hạng C
13/4/16
646
1.662
108
35
Mới phase 1 thôi nha các bác
Phase 2 trở đi sẽ tách thành cục đường tỉnh, cục đường huyện, cục đường xã, cục đường thôn, cục đường xóm, ... 1 bãi mùi quá nên phải xúc ra thành nhiều cục vứt xa xa nhau cho nó bớt mùi ạ :p