Hạng B1
19/6/14
39
3
8
35
Có thể setup mã QR để đổ xăng xong rồi tự quét không nhỉ