Hạng D
28/8/19
4.044
6.369
113
Palm Beach, Florida, US
Xứ ta ko có tuyết, ko cần tới
Ko cần có tuyết đâu!
Chỉ cần.mưa đường trơn, khi Stop rồi đề pa hay tăng tốc gấp là thấy khác biệt, ngay cả vào cua gắt hay leo dốc.
Mà xứ ta thì mưa cũng nhiều!
Nhưng nói chung đại trà đa số, với đk chạy chậm rề rề thì xứ ta chắc ko cần Awd và ngay cả AT so với CVT
 
Hạng F
6/9/18
5.939
10.438
113
33
Ko cần có tuyết đâu!
Chỉ cần.mưa đường trơn, khi Stop rồi đề pa hay tăng tốc gấp là thấy khác biệt, ngay cả vào cua gắt hay leo dốc.
Mà xứ ta thì mưa cũng nhiều!
Nhưng nói chung đại trà đa số, với đk chạy chậm rề rề thì xứ ta chắc ko cần Awd và ngay cả AT so với CVT
Mấy cái a nói ở VN ko cần xài tới, đuờng xấu muốn chạy nhabh cũng ko dx
Cảm giác thì vẫn là cảm giác mà mấy khi dùng tới