Hạng D
23/2/09
1.178
6.282
128
Trước thấy xe này đi lại nhiều, giờ lại ít thấy. Khoảng 2011 12 mấy em này hot ghê!