Hạng C
8/2/17
897
1.179
93
34
Mới có 2V mà lắm lỗi nhỉ. Lúc trước (2020) cũng có ngó em này, vì ngoài đường thấy mấy con độ đẹp lắm. Nhưng cuối cùng e chọn gầm cao của Hàn, cũng may đến giờ chưa có lỗi vặt nào. Chúc bác sớm sửa hết được lỗi của xe.