Hạng B1
12/10/19
87
44
18
33
Bản màu đen nhìn vẫn đẹp nhất, nội thất bên trong ghế mà màu trắng thì nhanh bẩn lắm